ยีนและโครโมโซม

DNA replication

Transcription

Translation


 

 


เมื่อศึกษาแล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1. ถ้าไม่มีไรโบโซมจะมีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนหรือไม่อย่างไร
2. จงอธิบายการขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีนแบบสรุปไม่เกิน 5 บรรทัด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: