การตอบสนองของพืชดอก

การตอบสนองของพืชดอก
นักเรียนสามารถศึกษารายละเอียดของบทเรียนได้นะคะ

คำถาม
1.  นักเรียนจงยกตัวอย่าง การตอบสนองของพืชที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน
2.  การตอบสนองของพืชมีข้อดีอย่างไร

Advertisements

86 Responses

 1. มารายงานตัวม่ะดายค่ะ
  ยังไม่แสดงความเห็นค่ะ

 2. 1. ตอบ ตอบสนองเกี่ยวกับแสง
  2. ตอบ การเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิต

 3. การทดลอง เรื่่องเอทิลีน (ethylene)
  ที่ครูให้ไปทำการทดลองการสุขของกล้วยหอม
  ผลของเอทิลีน คือ เร่งการสุกของผลไม้
  ส่วนด่างทับทิมนั้น สามารถคงความสดของกล้วยหอมไว้ครับ

  ขอบคุณครับ

 4. 1. sleep movement เป็นการเคลื่อนไหวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงหรือการนอนหลับของพืชตระกูลถั่ว เช่น กระถิน มะขาม จามจุรี ไมยราบ ผักกระเฉด แค ใบจะหุบในตอนเย็นหรือที่เรียกว่า ต้นไม้นอน และจะกางใบออกตอนรุ่งเช้าเมื่อมีแสงสว่าง
  2.ช่วยในการเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิตคะ
  ตอบสนองต่อ แสง เช่น การโน้มเข้าหาแสงของปลายยอด การบานของดอกบัวในตอนกลางวัน หุบในตอนกลงคืน

 5. 1. ตอบ พืชตอบสนองต่อแสง การสัมผัส น้ำ แรงโน้มถ่วง สารเคมี
  2. ตอบ ทำให้พืชดำรงชีวิตอยู่ได้

 6. 1.การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  2.การเจริญเติบโต และการดงรงของเผ่าพันธุ์พืช

 7. 1.การตอบสนองของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  2.ช่วยป้องกันตัวเองให้พ้นจากอันตราย

 8. ต้นไมยราบเมื่อโดนสัมผัส
  ป้องกันตัวเองจากอันตราย

 9. 1.การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิ ความชื้น การตอบสนองภายนอก การตอบสนองภายใน
  2.ขอดีของการตอบสนองของพืช ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ช่วยในกระบวนการต่างของพืชให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 10. 1.การตอบสนองต่อการสัมผัส
  2.ทำให้พืชไม่ถูกกินโดยเเมลงต่างๆ เชน ไมยราบ

 11. 1.ตอบสนองต่อ แมลงที่เข้ามา เช่น ต้นกาบหอยแครง
  2.ทำให้พืชได้รับสารอาหารจาก แมลงที่ เข้าไป เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

 12. 1.ตอบ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อมีแมลงเข้าไปดูดน้ำหวานข้างในนั้น
  2ใตอบ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตทั้ง ความสูงและกว้าง ครับ

 13. 1.Phototropism การเบนตามแสง เช่น การเจริญของยอดพืช
  2.ช่วยให้พืชในเรื่องของการเจริญเติบโตและช่วยพืชในเรื่องการสังเคราะห์แสง

 14. 1.spiral movement เป็นการตอบสนองที่เคลื่อนไหวโดยปลายยอดบิดเป็นเกลียว หรือพันอ้อมหลักของเถาวัลย์ พืชที่พบง่ายเช่น ตำลึง พืชตระกูลถั่ว
  2.เป็นการช่วยในการเจริญเติบโตของพืชให้ดำรงชีวิต และช่วยการปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้

 15. 1 ตอบ การโน้มตัวเข้าหาแสงของต้นถั่วงอก
  2 ตอบ กระบวนการดำรงชีวิต

 16. 1. ตอบ การตอบสนองต่อแสง, อุณหภูมิ,สิ่งเร้า.. และอื่นๆ
  2. ตอบ มีดีคือ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโต ค่ะ ^^

 17. 1.ตอบ การตอบสนองเกี่ยวกับการสัมผัส เช่น การหุบใบของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  2.ตอบ เพื่อความอยู่รอดของพืช และช่วยในการขยายพันธุ์

 18. 1.ตอบ การตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  2.ตอบ ช่วยให้พืชเกิดการเคลื่อนไหว

 19. ตอบข้อที่ 1 การตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกโดยรากพืชจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อรับน้ำและแร่ธาตุจากดิน ส่วนปลายยอดพืช (ลำต้น) จะเจริญเติบโตในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลก เพื่อชูใบรับแสงสว่าง
  ตอบข้อที่ 2 เพื่อป้องกันตัวเองต่อศัตรู เพื่อการดำรงชีวิต

 20. 1.การหุบ-บานของของดอกไม้
  2.ช่วยในการเจริยเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิต

 21. 1. การหุบของใบไมยราบเมื่อเราเอามือไปแตะ
  2.ช่วยในการเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิตคะ
  ตอบสนองต่อ แสง เช่น การโน้มเข้าหาแสงของปลายยอด การบานของดอกบัวในตอนกลางวัน หุบในตอนกลงคืน

 22. 1.การหุบบานของคุณนายตื่นสาย
  2.ช่วยในการเจริญเติบโต

 23. 1.การตอบสนองเกี่ยวกับแสง
  2.ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช

 24. มารายงานตัวแล้วค่ะ

 25. อ่านแล้วทำใ้ห้สอบได้คะแนนมากกว่าขึ้นค่ะ

 26. 1 ตอบ การตอบสนองของดอกทานตะวัน

 27. 1 การหุบของไมยราบเมื่อโดนสัมผัส
  2 ช่วยให้พืชผรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้

 28. 1.ไมยราบ ทานตะวัน
  2.พืชสังเคราะห์แสงได้ดี มีประสิทธิภาพดีขึ้นเจริญเติบโตงอกงาม

 29. อ่านแล้วเข้าใจมาก เนื้อหาดีมาก เข้าใจง่าย

 30. 1.ตอบ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง
  2.ตอบ ช่วยในการเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิตของพืช

 31. 1.การตอบสนองของทุกๆดอกค่ะ
  2.แสง

 32. 1. การตอบสนองต่อความชื้น
  2.ช่วยให้พืชมีการดำรงอยู่ได้

 33. 1.พืชตอบสนองต่อแสง
  2. ทำให้พืชมีชีวิตอยู่ได้

 34. 1.การตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  2. ทำให้พืชได้รับเเสงสว่างที่เพียงพอ

 35. 1. ตอบ การตอบสนองของไมยราบเมื่อเราเอามือไปสัมผัส
  2. ตอบ ช่วยพืชสามารถรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้

 36. 1.การตอบสนองของพืชที่พบในชีวิตประจำวัน เช่น การหุบของไมยราบเมื่อเราไปสัมผัส
  2.ข้อดีของการตอบสนองของพืช คือ ช่วยให้พืชมีการสังเคราะห์แสงรวมถึงกระบวนการต่างๆของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้นและบางครั้งอาจช่วยในการป้องกันตัวจากศัตรูได้

 37. 1. การหุบของไมยราบเมื่อโดนสัมผัส
  2 เพื่อป้องกันตัวเองต่อศัตรู เพื่อการดำรงชีวิต

 38. 1.โฟโททรอปริซึม (Phototropism)
  2. การที่พืชหันยอดเข้าหาแสง เป็นการทำให้พืชได้รับการสังเคราะห์แสงอย่างทัวถึงค่ะ

 39. 1.การตอบสนองของพืชเมื่อเราสัมผัสมันเช่น ไมยราบ
  2.เพื่อบ้องกันอันตรายจากศัตรู

 40. สวัสดีครูอุ๋ย~ นี่เป็นความเห็นแรกนะครับ
  ข้อที 1 ตอบ เช่นการหุบตัวของใบไมราบ การบานหรือตูมของดอกไม้ทั่วๆไป
  ข้อที่ 2 ตอบ ทำให้พืชสามารถดำรงเผ่าพันธ์และมีชีวิตรอดได้
  ครับผม~ ^^

 41. 1.การตอบสนองของต้นไมยราบเมื่อถูกสัมผัส
  2.ช่วยป้องกันตัวเองให้พ้นจากอันตราย

 42. 1. การเลื้อยเข้าหาแสงของพืช
  2. ทำให้พืชเจริญเติบโต ไม่ตาย

 43. เนื้อหาเรื่องการควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช
  ทำให้รู้จักชนิดฮอร์โมนพืช บริเวณที่สร้าง และก็หน้าที่ของมันเป็นตาราง
  ทำให้เข้าใจง่าย มากยิ่งขึ้นคะ

 44. 1. พืชมีการตอบสนองต่อแสง
  2. ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่รอดได้

 45. อ่านแล้วเข้าใจง่าย ทำให้รู้และทราบเกี่ยวกับเรื่องของพืชมากขึ้นคะ

 46. 1.การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิ ความชื้น การตอบสนองภายนอก การตอบสนองภายใน
  2.ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น

 47. 1. ดอกทานตะวันโน้มเข้าหาแสงอาทิตย์
  2. ป้องกันตัวเองจากอันตราย

 48. 1.พืชมีการตอบสนองต่อแสง
  2. ทำให้พืชมีดำรงชีวิตอยู่ได้

 49. 1.ตอบ การหุบบานของดอกไม้ การหุบของใบไมยราบ
  2.ตอบ ช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโต

 50. 1.การเอนเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน การพันหลักของตำลึง
  2.ช่วยในการสืบพันธุ์ของพืช

 51. 1.ตอบ การหุบบานของดอกไม้ การหุบของใบไมยราบ
  2.ตอบช่วยให้พืชมีการเจริญเติบโต

 52. 1.ตอบ : ลำต้นเจริญหนีออกจากแรงดึงดูดของโลก
  2.ตอบ : ทำให้ให้พืชเจริญเติบโตมีลำต้นที่สูง

 53. 1.ตอบ การเบนเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน การหุบของใบไมยราบ
  2.ตอบ ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้

 54. ข้อ 1 ตอบ พืชตอบสนองโดยมีปัจจัยคือ แสง การสัมผัส น้ำ แรงโน้มถ่วง สารเคมี
  ข้อ 2 ตอบ ทำให้พืชสามารถหลบหลีกภัยอันตราย และช่วยให้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น ค่ะ

 55. ขออนุญาติครับ
  พอดีผมมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการตอบสนองของพืชดอกคุณครูโพสไว้ ผมจึงอยากขอไฟล์ข้อมูลทีคุณครูโพสไว้ เพื่อนำไปต่อยอดทำงานวิจัย รบกวนส่ง ให้ผมที่ w.maxco@hotmail.co.th ด้วยนะครับ
  ขอบคุณครับ

 56. 1.ตอบ สนองเกี่ยวกับแสง
  2. ตอบ ช่วยให้พืชในเรื่องของการเจริญเติบโตและช่วยพืชในเรื่องการสังเคราะห์แสง

 57. 1. ตอบ พืชตอบสนองต่อแสงโดยการสัมผัส น้ำ แรงโน้มถ่วงของโลกและ สารเคมี
  2. ตอบ ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ และมีการสืทอดและขยายพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ

 58. 1.การตอบสนองของพืชที่พบในชีวิตประจำวัน
  2.ช่วยให้พืชมีการสังเคราะห์แสงรวมถึงกระบวนการต่างๆของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 59. 1. ต้นไมยราบ การตอบสนองเมื่อสัมผัส
  2.เป็นการป้องกันตัวของพืชเพื่อไม่ให้ถูกแมลงกิน

 60. ตอบ 1.การตอบสนองของพีชที่เกิดจากการกระตุ้นของแสง เช่น การบานของดอกไม้
  2.การหันยอดเข้าหาแสงสว่าง ช่วยให้พืชสังเคราะห์อาหารได้อย่างทั่วถึง

 61. 1. ตอบ การตอบสนองของไมยราพ เมื่อถูกสัมผัส
  2. ตอบ การป้องกันตัวของพืชจากอันตราย

 62. 1. ตอบ การบานและหุบของดอกบัวในตอนกลางวันและกลางคืน
  2. ตอบ ลดการคายน้ำ ป้องกันตัวจากอันตราย

 63. 1. ตอบ การหุบในตอบพลบค่ำของพืชตระกูลถั่ว
  2. ตอบ ลดการคายน้ำ ควบคุมกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 64. นัทธพงศ์ ทะนนท์ เลขที่ 4 ม.501
  1.ตอบ การตอบสนองต่อการสัมผัส เช่น ต้นตำลึงมีมือเกาะ
  2.ตอบ ดำรงชีวิตอยู่ได้

 65. 1.การตอบสนองต่อแสง เช่น ต้นทานตะวัน
  2. พืชดำรงชีวิตอยู่ได้

 66. 1.ตอบ การตอบสนองต่อการสัมผัส เช่น ต้นไมยราบ
  2.ตอบ ป้องกันตัวเองจากอัตราย

 67. 1.ตอบ การเบนเข้าแสงอาทิตย์ของดอกทานตะวัน
  2.ตอบ ช่วยให้เกิดการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น,ทำให้พืชสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป

 68. 1 ตอบ ลำต้นเจริญหนีอกจากแรงดึงดูดของโลก
  2. ตอบ การเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิต

 69. 1.ตอบ การตอบสนองของพืชต่อแสง อุณหภูมิ ความชื้น การตอบสนองภายนอก การตอบสนองภายใน เช่น การเบนเข้าหาแสงของดอกทานตะวัน การหุบของใบไมยราบ
  2. ตอบ ช่วยในการเจริญเติบโตและกระบวนการดำรงชีวิต

 70. 1.ต้นไมยราฟ
  2.ป้องกันอันตรายและดักจับอาหาร

 71. 1.การตอบสนองต่อแสง
  2.การดำรงชีวิต

 72. 1 ตอบ ต้นไมยราบ มีการตอบสนองต่อการสัมผัส
  2 ป้องกันตัวเองจากอันตราย

 73. 1.การตอบสนองของต้นไมยราบ
  2.ป้องกันตัวเองจากอันตราย

 74. 1 การตอบสนองต่อแสง เช่น ดอกทานตะวันหันหน้าเข้าหาเเสงอาทิตย์ในเวลากลางวัน
  2 ทำให้พืชได้รับเเสงมากขึ้นและช่วยในการสังเคราห์เเสงของพืช ค่ะ

 75. 1. การหุบของไมยราบเมื่อโดนสัมผัส
  2. เพื่อป้องกันการถูกทำร้ายหรือรบกวน

  • 1.การตอบสนองของต้นไมยราบ
   2.ป้องกันตัวเองจากอันตรายของต้นไมยราบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: