กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99

 

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a31. ประวัติที่เกี่ยวกับการค้นคว้าการสังเคราะห์ด้วยแสง

2. โครงสร้างที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

3.  การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C3

4.  การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช C4

5.  การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืช CAM

6.  ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

 

 

คำชี้แจง 
1. นักเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
2. นักเรียนสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษา 2 เรื่อง
3.  นักเรียนทำ แบบทดสอบ เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

แหล่งเรียนรู้

การสังเคราะห์ด้วยแสง

วัฎจักรคัลวิน

พืช C4

 

พืช CAM

 

โฟโตเรสไพเรชัน

Advertisements

101 Responses

 1. น.ส ธนิชญกานติ์ เครืออินทร์ 5/1เลขที่10
  1.สไปโรไจราใช้แสงสีแดงกับน้ำเงินสังเคราะห์แสงมากที่สุด
  2.พืชc4เช่น ข้าวโพด อ้อย

 2. 1.เข้าใจกระบวนแสงของพืชมากยิ่งขึ้นครับ
  2.พืช c4 pep เป็นสนรตั้งต้น

 3. 1.เข้าใจเนื้อหาการสอน
  2.CAM คือพืชอวบน้ำ
  3.พืช C3 คือ ข้าวเหนียว

 4. 1.เข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมจากเดิมขึ้นเยอะค่ะ
  2. พืช c3 ใช้เอมไซน์รูบิสโก เป็นสารตั้งต้น

 5. 1.เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
  2.สารที่เกิดขึ้นตัวแรกในพืช C4 คือ OAA

 6. 1.เรียนเข้าใจค่อนข้างดี
  2.พืชc4 คือ ข้าวโพด
  3.พืชCAM คือ กระบองเพชร

 7. นาย. กิตติพร ใจมา เลขที่1 ม.5/1
  1.พืช.c3 กำเนิดในเขตอบอุ่น
  2.พืชc4กำเนิดในเขตร้อนหรือเขตอุ่นร้อน

 8. 1.ผลลัพธ์ของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร คือ ATP
  ผลลัพธ์ของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร คือ ATP,NADPH+H๋,O2
  2.ปฏิกิริยาที่ไม่ต้องใช้แสง เกิดที่สโตรมาของคลอโรพลาสต์โดยคาร์บอนไดออกไซน์จะรวมกับ NADPH+H๋ และ ATP เกิดน้ำตาลขึ้น ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นวัฏจักร เรียกวัฏจักรคัลวิน

 9. 1.ได้รู้ได้ศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นคะ
  2.พืช C3 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  พืช c4 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่

 10. นาย กิตติพร ใจมา.ม.5/1. เลขที่1
  1.พืชc3 กำเนิดในเขตอุ่นร้อน
  2.พืชc4กำเนิดในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน

 11. 1.ทำให้เข้าใจเนื้อหาในเรื่องที่เรียนมากขึ้น
  2.สารตั้งต้นในกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซซัน ของพืชC3คือ RuBP
  สารตั้งต้นในกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซซัน ของพืชC4คือ PEP

 12. ให้รู้ถึงกระบวนการใช้เเสงได้มากขึ้น เเละทำให้เข้าใจมากขึ้นอีกด้วย
  -การถ่ายทอด อิเล็กตรอน เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนเเบบไม่เป็นวัฏจักร เเละการถ่ายทอดเเบบเป็นวัฏจักร
  – พืชเเละสาหร่ายสีเขียวมีคลอโรฟิลล์ 2 ชนิด คือ คลอโรฟิลล์ A เเละ คลอโรฟิลล์ B

 13. 1.ทำให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น
  2.พืช C3 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ พืชC4 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืช CAM เป็นพืชอวบน้ำ
  การสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นภายในคลอโรพลาสต์

 14. 1ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่มีเอมไซม์ที่เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์เเสงคือ Garnum
  2ธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเเตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยเเสงคือธาตุ Mn เเละ Cl

 15. หลังจากที่ได้ดูวิดีโอได้ ทำให้เข้าใจในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยเเสงมากขึ้น
  – Light reaction เกิดขึ้นที่ เยื่อไทลาคอยด์
  Carbon fixation เกิดขึ้นที่ สโตรมา
  – พืช C3 ได้สารตัวเเรกคือ PGA
  C4 ได้สารตัวเเรกคือ OAA
  CAM ได้สารตัวเเรกคือ OAA

 16. 1.มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เเละเป็นเวบที่น่าอ่านทำให้มีเเรงจูงใจในการศึกษาไม่น่าเบื่อ
  2.เอนไซม์ที่ใช้การสังเคราะห์เเสงของพืช C3 คือ รูบิสโก
  พืชC4มีคลอโรฟิลล์ในบันเดิลชีทเเต่พืชC3ไม่มี

 17. ทำให้เข้าใจมากขึ้นครับ
  – เเก็สคาร์บอนไดซ์ออกไซค์ เเละน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสังเคราะห์เเสง
  -สโตรมา คือของเหลวภายในคลอโรพลาสต์

 18. ได้ศึกษาและเข้าใจถึงกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช C3 พืช C4 และพืช CAM ที่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงที่แตกต่างและคล้ายคลึงกัน เช่น พืชC3 จะมีการตรึงคาร์บอน 1 ครั้ง พืช C4 ตรึง 2 ครั้ง และพืช CAM มีการตรึง 3 ครั้ง

 19. ถึงบางอ้อเลยค่ะ
  1.น้ำตาลตัวแรกที่เกิดขึ้นในพืช C3 คือ G3P
  2.การสังเคราะห์ด้วยแสงมี2 ระบบคือ Light dependent reaction กับ Calvin Cycle

 20. 1. ธาตุNa พืชC3ไม่ต้องการ พืชC4ต้องการ
  2.ความต้องการน้ำ พืชC3ต้องการน้ำมาก พืชC4ต้องการน้ำน้อย

 21. น.ส ฐิติพร พรหมวิชัย ชึ้น ม.5/2 เลขที่17
  เข้าใจในบทนี้มากขึ้นค่ะ
  1 รู้ว่าธาตุ mn และ Cl เป็นธาตุที่แตกตัวของน้ำในการปฎิกิริยาสังเคราะห์ด้วยแสง
  2. โครงสร้างของใบในพืชพบคอโรพลาตร์มากที่สุดในเซลล์มีโซฟิล

 22. ทำให้เข้าใจเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้นคะ
  1.เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องของพืช C3 คือ รูบิสโก้
  2.พืช C4 คือ PEP carboxylase and รูบิสโก้
  3.พืช CAM คือ PEP carboxylase

 23. 1. ทำให้เข้าใจมากขึ้นและได้ศึกษาเนื้อเพิ่มเติมค่ะ
  2.การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นที่ stroma
  พืช CAM คือพืชประเภทกระบองเพชร แคคตัส

 24. ทำให้เข้าใจเรื่องกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมากขึ้นคะ
  1.เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องของพืช C3 คือ รูบิสโก้
  2.พืช C4 คือ PEP carboxylase และ รูบิสโก้
  3.พืช CAM คือ PEP carboxylase

 25. 1.เข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ
  2.การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดที่ Stroma
  พืช CAM คือพืชประเภทกระบองเพชร แคคตัส

 26. 1. เข้าใจเรื่องพืช c4 และ พืช CAM มากค่ะ
  2.ข้าวโพดกับข้าวฟ่างมีกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารประกอบอินทรีย์มีคาร์บอน4อะตอม

 27. 1.ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
  2.co2 จะเข้าร่วมปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสงในวัฏจักรคัลวิน
  3.พืชC4มีความเข้มข้นของCO2ที่เซลล์บันเดิลชีทมากกว่าที่มีมีโซฟิลล์ของพืชC3

 28. ทำให้เข้าใจในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยเเสงมากขึ้น
  พืชC3 ตึงคาร์บอน 1 ครั้ง ส่วน พืชC4 ตึรงคาร์บอนทั้งหมด 2 ครั้ง

 29. 1.ได้รู้ว่าพืชมีกระบวนการสังเคราะห์แสงอย่างไรบ้าง
  2.เป็นแหล่งศึกษาได้อย่างมากมาย

 30. 1.เรียนเข้าใจมากขึ้น
  2.สารตั้งต้นของพืช c3 คือ RuBP คลอโรฟิลล์ มี2ชนิด คลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี

 31. 1.มีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เเละเป็นเวบที่น่าอ่านทำให้มีเเรงจูงใจในการศึกษาไม่น่าเบื่อ
  2.พืช C3 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  พืช c4 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่

 32. ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นสนุกและเข้าใจมากกเรยค่ะ
  1 คลอโรฟิลล์มี2ชนิดคือ1 คลอโรฟิลล์เอและบี
  2 ความเข้มของแสง ยิ่งมากการสังเคราะห์มากขึ้นระดับหนึ่งจะลดลงเพราะเอ็นไซม์ไม่ทำงาน

 33. 1ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่มีเอมไซม์ที่เกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์เเสงคือ Garnum
  2ธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเเตกตัวของน้ำในปฏิกิริยาสังเคราะห์ด้วยเเสงคือธาตุ Mn เเละ Cl

 34. 1.พืชc3 กำเนิดในเขตอุ่นร้อน.เอนไซม์ที่ใช้การสังเคราะห์เเสงของพืช C3 คือ รูบิสโก
  2.พืชc4กำเนิดในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน

 35. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นกระบวนการทางชีวเคมีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้พืช,สาหร่าย และแบคทีเรียบางชนิดได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ สิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดล้วนอาศัยพลังงานที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อการเจริญเติบโตทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีการผลิตออกซิเจน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสง มี ความเข้มของแสง ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน น้ำ อายุของใบ

 36. 1ทำให้เข้าใจในเื้อหานอกจากที่เรียนในห้องได้มากขึ้น
  2พืชc4กำเนิดในเขตร้อนหรือกึ่งร้อน
  .พืช c4 pep เป็นสนรตั้งต้น

 37. 1ศึกษานอกจากห้องเรียนมาในเว็บนี้ความรู้แน่นค่ะ
  2สารที่เกิดขึ้นตัวแรกในพืช C4 คือ OAA

 38. 1 มีเวลาได้เรียนนอกห้องเรียน เน้อหาดีมาก
  2พืช C3 ได้สารตัวเเรกคือ PGA
  C4 ได้สารตัวเเรกคือ OAA
  CAM ได้สารตัวเเรกคือ OAA

 39. น.ส.สุพัตรา คำสุ ชั้นม.5/1 เลขที่26
  1.ดูแล้วเข้าใจมากขึ้นค่ะ
  2.สารตั้งต้นของพืชc3 คือ RUBp ,พืชc4 คือ PEP

 40. นายอาทิตรัตน์ มณี ม.5/2 เลขที่ 12
  เข้าใจในสิ่งที่ยังติดข้างมากครับ
  – Light reaction เกิดขึ้นที่ เยื่อไทลาคอยด์
  Carbon fixation เกิดขึ้นที่ สโตรมา
  -พืช C3 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  พืช c4 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่

 41. ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะ
  -สารที่เกิดขึ้นตัวแรกในพืช C4 คือ OAA
  -พื่ชใบสีเขียวจะมีคลอโรฟิลล์2ชนิด คือ A และ B ฺ

 42. 1.พืชc4กำเนิดในพื้นที่เขตร้อนหรือพื้นที่เขตอุ่นร้อน
  2.พืชc4 มี สับปะรด อ้อย ข้าวโพด

 43. เข้าใจง่ายดีครับ
  พืช C3 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  พืช c4 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่

 44. เนื้อหาครอบคลุมเข้าใจง่ายดีค่ะ
  1.เกิดปฏิกิริยาแบบใช้แสงขึ้นที่เยื่อ thylakoids
  2.เกิดปฏิกิริยาแบบไม่ใช้แสง/การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นที่ stoma

 45. สนุกมากเรยค่ะ เข้าใจมากขึ้น เนื้อหาดีค่ะ
  1.คลอโรฟิลล์ มี 2 ชนิดคือคลอโรฟิลล์เอและบี
  2.ความเข้มข้นของแสงมีมากยิ่งมีการสังเคราะห์แสงมากแต่ระดับหนึ่งมันจะหมดไปเพราะ เอ็นไซม์ไม่ทำงาน

 46. ทำให้เข้าใจในเนื้อหาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมากขึ้น
  1.สารสีที่สังเคาะร์แสงได้ดีที่สุดคือสีแดงและสีน้ำเงิน
  2.แคโรทีนอยสามารถพบได้ในพืชทุกชนิดที่สังเคราะห์แสงได่้

 47. 1.เข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีวีดีโอ รูปภาพประกอบด้วย
  2.พืช C3 เช่น ข้างโพด ข้างฟ่าง
  3.พืช CAM เป็นพืชอวบน้ำ

 48. พืชc3คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  พืชc4คือพืชใบเลี้ยงคู่
  พืชcamคือพืชอวบน้ำ

 49. 1.ธาตุ Mn Cl จำเป็นต่อการเเตกตัวในการปฎิกิริยาสังเคราะห์เเสง
  2. พืช c3เป็นใบเลี้ยเดี่ยว พืช c4เป็นใบเลี้ยงคู่

 50. 1.พืชc3เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชc4เป็นพืชใบเลี้ยงคู่
  2. CAM คือพืชอวบน้ำ

 51. 1. พืชc3 เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
  2. พืชc4 เป็นพืชใบเลี้ยงคู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: